Sylw PV diwydiant, diemwnt arloesol

Sylw PV diwydiant, diemwnt arloesol

Gorfododd blinder tanwydd ffosil traddodiadol a gwaethygu problemau amgylcheddol y byd i ddatblygu ynni adnewyddadwy a gwyrdd. Ynni solar adnoddau dihysbydd dewisiadau fydd datblygu ynni newydd a chyfeiriad. Silicon grisialaidd yn dal i fod yn y brif ffrwd o gelloedd ffotofoltäig solar, gan gynnwys yr offeryn diemwnt, gwelodd wire diemwnt offer peiriannau darparu gofod enfawr ar gyfer datblygu......